Privacy

Ontdek in onze privacyverklaring hoe wij persoonsgegevens op deze website verzamelen en beheren. Leer waar we uw gegevens opslaan en met welke doelen dit gebeurt. Ontdek tevens uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens en hoe u deze optimaal kunt benutten. Bij ons staat transparantie voorop in het veilig beheren van uw privacy.

Onze privacyverklaring kan op elk moment worden aangepast, bijvoorbeeld als gevolg van wetswijzigingen. Het is daarom verstandig om deze verklaring regelmatig te raadplegen.

De meest recente wijziging van deze verklaring vond plaats op 22 januari 2024.

Heeft u vragen of opmerkingen over de inhoud van onze privacyverklaring? Neem gerust contact met ons op via het handige contactformulier op deze website. We staan klaar om uw eventuele zorgen te adresseren en u van dienst te zijn.

Contactgegevens

Druppers eCommerce
Gruttersdijk 27
3514 BH Utrecht
info@sonosspeaker.nl
KVK: 91391105
(Kantooradres; géén bezoekadres)

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?

Bij het verwerken van persoonsgegevens via deze website streven wij naar diverse doelen:

 • Het aangaan van een overeenkomst met u.
 • Het verwerken van bestellingen die via onze website zijn geplaatst.
 • Het verzenden van uitnodigingen en nieuwsbrieven.

Voor deze doeleinden kunnen wij specifieke gegevens vragen en verwerken, maar nooit meer dan strikt noodzakelijk. De volgende gegevens worden via deze website verzameld:

 • Voor- en achternaam
 • Adres en huisnummer
 • Postcode en woonplaats
 • Land
 • IP-adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • KvK-nummer
 • BTW-nummer
 • Geboortedatum

Uw privacy staat bij ons hoog in het vaandel, en we zorgen ervoor dat deze gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld.

Bijzondere/Gevoelige Gegevens

Onze website en/of dienst beoogt geen gegevens te verzamelen van bezoekers jonger dan 16 jaar, tenzij zij expliciete toestemming hebben van hun ouders of voogd. Het is echter onmogelijk voor ons om de leeftijd van elke bezoeker te controleren. We adviseren ouders actief deel te nemen aan de online activiteiten van hun kinderen om te voorkomen dat er zonder ouderlijke toestemming gegevens over minderjarigen worden verzameld. Indien u ervan overtuigd bent dat wij onbedoeld persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige zonder toestemming, verzoeken wij u vriendelijk contact met ons op te nemen via de contactpagina op deze website. Wij zullen dan de betreffende informatie verwijderen.

Geautomatiseerde gegevensverwerking

SonosSpeaker.nl maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming met betrekking tot zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor individuen. Hiermee worden beslissingen bedoeld die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder menselijke tussenkomst.

Beveiliging

Wij hebben doeltreffende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde verwerking. Enkele voorbeelden van deze maatregelen zijn:

 • Alle betrokkenen bij sonosspeaker.nl die toegang hebben tot jouw gegevens, zijn verplicht tot strikte geheimhouding.
 • Op al onze systemen hanteren wij een beleid voor gebruikersnamen en wachtwoorden.
 • Indien nodig, passen wij pseudonimisering en versleuteling toe op persoonsgegevens.
 • Er worden regelmatig back-ups gemaakt van persoonsgegevens om te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.”

Wat is de reden voor het verzamelen van deze gegevens?

 • Het verwerken van uw betalingen, het versturen van offertes en facturen;
 • Het toezenden van onze nieuwsbrief;
 • Het plegen van telefonisch of per e-mail contact indien nodig voor de uitvoering van onze dienstverlening;
 • U op de hoogte brengen van veranderingen in onze diensten en producten;
 • De mogelijkheid bieden om een account aan te maken;
 • De mogelijkheid bieden om een afspraak te plannen;
 • De informatie op onze website aanpassen aan de behoeften van onze bezoekers.

Wie heeft inzage in deze gegevens?

Sonosspeaker.nl maakt gebruik van diensten van derden. Hierdoor hebben deze partijen toegang tot onze website, server, of verzamelde persoonsgegevens. Om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen, heeft sonosspeaker.nl met deze partijen een verwerkersovereenkomst afgesloten.

 • Google (Analyse & Marketing)
 • Webhosting providers
 • Cloudflare
 • Payment Service Providers (PSP)
 • Verschillende advertentieprogramma’s zoals Tradedoubler, Tradetracker & DoubleClick

Hoe lang worden deze gegevens bewaard?

 • Nieuwsbrief: zolang u ingeschreven staat voor onze nieuwsbrief
 • Google: maximaal 26 maanden
 • Social Media – indien van toepasing (Facebook, twitter): maximaal 2 jaar.

Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht om inzage te verkrijgen en eventuele correcties of verwijderingen aan te vragen van de persoonsgegevens die wij van u hebben ontvangen. Neem hiervoor contact met ons op via de contactpagina van deze website. Houd er rekening mee dat we, om misbruik te voorkomen, u mogelijk kunnen vragen zich adequaat te identificeren.

Daarnaast heeft u de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel daarvan) door Sonosspeaker.nl. U heeft ook het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij, in overeenstemming met uw wensen. Wij kunnen u vragen om uzelf te identificeren voordat we gevolg kunnen geven aan dergelijke verzoeken. U kunt op elk moment uw toestemming voor het bewaren of verwerken van uw gegevens intrekken.

Afzien van het verstrekken van gegevens

Sonosspeaker.nl verwerkt persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang, met name een commercieel belang. Dit omvat activiteiten zoals het aanbieden van diensten of producten van sonosspeaker.nl via e-mail. Uw gegevens zullen echter nooit aan derden worden verkocht.

De verplichte gegevens die moeten worden verstrekt, vormen het minimale vereiste voor het aanbieden van onze diensten of producten. Bijvoorbeeld, uw e-mailadres is noodzakelijk voor het versturen van de nieuwsbrief. Indien deze verplichte gegevens niet worden verstrekt, kan sonosspeaker.nl de desbetreffende dienst niet aanbieden. Als het nodig is om de door u gedeelde gegevens met anderen dan de eerder genoemde partijen te delen (bijvoorbeeld voor het aanbieden van een dienst), zal daarvoor eerst uw toestemming worden gevraagd.

Cookies

Sonosspeaker.nl maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Sonosspeaker.nl gebruikt cookies met puur technische functionaliteit om ervoor te zorgen dat de website correct werkt en bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen worden onthouden. Deze cookies dragen ook bij aan een optimale werking en optimalisatie van de website.

Daarnaast worden cookies geplaatst die uw surfgedrag volgen, zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Ook kunt u alle eerder opgeslagen informatie verwijderen via de instellingen van uw browser.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden, zoals adverteerders en/of sociale media-bedrijven. Meer informatie over welke cookies door wie worden geplaatst, vindt u in de cookieverklaring op deze website.

Autoriteit Persoonsgegevens

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, verzoeken wij u vriendelijk om direct contact met ons op te nemen. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit voor de juiste naleving van de Algemene Verordening Persoonsgegevens. U kunt de Autoriteit Persoonsgegevens bereiken via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Sonos logo in zwarte letters met een witte achtergrond.
Scroll to Top